Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

DỤNG CỤ CẦM TAY TOPTUL - Tuốt nơ vít

Bộ tuốc nơ víc 20 món

Mã sản phẩm: GTC20050
Giá bán: 933.000đ

Mô tả sản phẩm

+ MÔ TẢ SẢN PHẨM:

 Bộ tuốc nơ víc 20 món TOPTUL GTC20050
Tua vít dẹt FAAB0308,Tua vít dẹt FAAB3E10,Tua vít dẹt FAAB0410
Tua vít dẹt FAAB6E15,Tua vít dẹt ngắn FABB5E03,Tua vít đóng dẹt FAGB0818
Tua vít bake FBAB0006,Tua vít bake FBAB0108,Tua vít bake FBAB0210
Tua vít bake ngắn FBBB0203,Tua vít bake FCAB0210,FJAB0213
Cần vặn vít FTEA0806,Bộ đầu vít 7 món GAAV0701

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ