Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

Máy hàn rút tôn

ĐẦU NỐI VF009

Mã sp: VF009
GIÁ: LIÊN HỆ

ĐẦU HÀN VF010

Mã sp:
GIÁ: LIÊN HỆ

ĐẦU PHUN VF011

Mã sp: VF011
GIÁ: LIÊN HỆ

ĐIỀU KHIỂN MÁY FY‐9L/9000..

Mã sp: VF025D  Tên sản phẩm: 
GIÁ: LIÊN HỆ

A/C KẾT NỐI VF026

Mã sp: VF026
GIÁ: LIÊN HỆ

HỘP THIẾT BỊ VF027

Mã sp:  VF027
GIÁ: LIÊN HỆ

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ