Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

THIẾT BỊ NÂNG HẠ

Bàn nâng xe máy..

Mã sp: BNXMC
GIÁ: LIÊN HỆ

Bàn nâng xe máy..

Mã sp: BNXMAN
GIÁ: LIÊN HỆ

Cầu nâng cắt kéo

Mã sp: HL - 52N
GIÁ: LIÊN HỆ

CẦU NÂNG CẮT KÉO

Mã sp:  HL - 52F
GIÁ: LIÊN HỆ

 CẦU NÂNG CẮT KÉO

Mã sp:  LT-S-6
GIÁ: LIÊN HỆ

CẦU NÂNG CẮT KÉO

Mã sp: LT-S-5
GIÁ: LIÊN HỆ

CHÂN KÊ, MỄ KÊ..

Mã sp: T42001C
GIÁ: LIÊN HỆ

CHÂN KÊ, MỄ KÊ..

Mã sp: T43001C
GIÁ: LIÊN HỆ

CHÂN KÊ, MỄ KÊ..

Mã sp: T46001C
GIÁ: LIÊN HỆ

CHÂN KÊ SỬA CHỬA..

Mã sp: HDUS1175
GIÁ: LIÊN HỆ

DÀN KHUNG NÂNG HDPL2500

Mã sp: HDPL2500
GIÁ: LIÊN HỆ

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ