Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ

MÁY MÀI ĐẦU TRỤ

Mã sp: KPT-24DG
GIÁ: LIÊN HỆ

MÁY XOÁY XI LANH..

Mã sp: SB1-38
GIÁ: LIÊN HỆ

MÁY XOÁY XI LANH..

Mã sp: SB1-46
GIÁ: LIÊN HỆ

MÁY CẢO DÊN 5S-1

Mã sp: 5S-1
GIÁ: LIÊN HỆ

MÁY XOÁY XI LANH..

Mã sp: OSB67
GIÁ: LIÊN HỆ

MÁY XOÁY XI LANH..

Mã sp: OSB81
GIÁ: LIÊN HỆ

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ