Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

Sản phẩm

Máy hàn rút tôn..

Mã sp: FY-9000A
GIÁ: LIÊN HỆ

Máy thay vỏ xe..

Mã sp: DT-1261
GIÁ: LIÊN HỆ

CẨU MÓC ĐỘNG CƠ

Mã sp: DT-SC02B 2T
GIÁ: LIÊN HỆ

CẨU MÓC ĐỘNG CƠ

Mã sp:  DT-SC03B 3T
GIÁ: LIÊN HỆ

 CẨU ĐỘNG CƠ

Mã sp: HDEC1005
GIÁ: LIÊN HỆ

GIÁ TREO ĐỘNG CƠ..

Mã sp:  HS1-1500B
GIÁ: LIÊN HỆ

 MÁY KHOAN

Mã sp:  SI-2015AD
GIÁ: LIÊN HỆ

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ