Thiết bị đắc tín

Hỗ trợ tực tuyến

Contact Us

OFFICE
08 3620 9792

HOTLINE
0984 536 625

datetco.vn
09432 00 044
(Mr.Thành)

binh.datet
09432 79 880
(Mr.Bình)

won.datet
09432 00 660
(Ms.Won)

datetco
09432 00 011
(Ms. Hà)

kt.datet
09151 42 651
(Mr. Hải - KT)

THIẾT BỊ RỬA XE LÀM SẠCH - Vật tư - hóa chất rửa xe

VÒI PHUN ÁP LỰC

Mã sản phẩm: HDT-03
Giá bán: 100.000đ

Mô tả sản phẩm

vòi phun áp lực HDT03

Model: HDT-03
Thương hiệu: HIDI
Xuất xứ: Việt Nam
 Nozzles Size P-030 P-035 P-040 P-045 P-055 P-070 P-080

 

 Nozzles Size 020 025 030 035 040 045 050 055 060 065 070 075 080 085 090 095 100 110
 Orifice Dia.(mm) 0.87 0.97 1.05 1.12 1.21 1.30 1.35 1.40 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 1.80 1.85 1.90 1.98
 20bar 290PSI 2.0 3.1 3.6 4.2 4.5 5.0 5.6 6.0 6.6 7.1 7.6 8.0 8.5 9.1 9.7 10.0 11.1
 30bar 430PSI 2.5 3.7 4.4 5.2 5.5 6.2 6.8 7.4 8.0 8.6 9.3 9.8 10.4 11.1 11.9 12.3 13.6
 40bar 580PSI 2.8 3.6 4.3 5.1 5.9 6.4 7.1 7.8 8.6 9.3 10.0 10.7 11.3 12.1 12.8 13.4 14.2 15.7
 50bar 700PSI 3.2 4.1 4.8 5.6 6.6 7.1 8.0 8.7 9.6 10.4 11.2 12.0 12.7 13.5 14.3 15.4 16.0 17.6
 60bar 850PSI 3.5 4.4 5.3 6.0 7.0 7.8 8.7 9.6 10.6 11.3 12.2 13.1 14.0 14.8 15.7 16.8 17.4 19.3
 70bar 1000PSI 3.7 4.8 5.7 6.5 7.6 8.6 9.4 10.5 11.5 12.3 13.2 14.2 11.1 16.0 17.0 18.1 18.9 20.8
 80bar 1200PSI 4.0 5.1 6.1 7.0 8.1 9.2 10.0 11.2 12.3 13.2 14.1 15.2 16.1 17.1 18.0 19.4 20.1 22.2
 90bar 1300PSI 4.2 6.3 7.4 8.6 9.8 10.7 11.9 13.0 14.0 15.0 16.1 17.1 18.1 19.2 20.0 21.4 23.6
 100bar 1450PSI 4.5 5.6 6.8 7.8 9.1 10.3 11.4 12.5 13.7 14.8 15.8 16.9 18.0 19.1 20.2 21.7 22.5 24.9
 110bar 1600PSI 4.7 7.2 8.2 9.5 10.8 12.0 13.1 14.4 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.2 22.7 23.6 25.5
 120bar 1700PSI 4.9 6.1 7.4 8.5 10.0 11.3 12.5 13.7 15.0 16.2 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.8 24.6 26.7
 130bar 1900PSI 5.1 7.7 8.9 10.4 11.7 12.9 14.3 15.6 16.9 18.0 19.2 20.5 21.7 23.0 24.7 25.6 27.7
 140bar 2000PSI 5.3 6.6 8.0 9.2 10.8 12.2 13.4 14.8 16.2 17.4 18.7 20.0 21.3 22.5 23.9 25.9 26.6 28.8
 150bar 2180PSI 5.5 7.0 8.3 9.6 11.1 12.6 14.0 15.3 16.8 18.1 19.3 20.7 22.0 23.4 24.7 26.0 27.5 29.9
 160bar 2300PSI 5.7 8.7 9.9 11.5 13.0 14.4 15.8 17.3 18.7 20.1 21.4 22.8 24.0 25.5 26.7 28.5 30.8
 180bar 2600PSI 6.0 9.2 10.5 12.2 13.8 15.3 16.8 18.4 19.9 21.3 22.6 23.8 25.5 26.7 28.5 29.8 32.6
 200bar 2900PSI 6.4 8.1 9.6 11.0 12.9 14.6 16.1 17.7 19.4 20.9 22.3 23.8 25.4 27.0 28.5 30.0 31.8 34.4
 220bar 3200PSI 6.7 10.0 11.6 13.5 15.3 16.9 18.5 20.3 22.0 23.7 25.3 27.0 28.2 30.3 31.5 33.7 36.0
 250bar 3600PSI 7.6 11.4 12.3 14.4 16.3 17.9 19.8 21.7 23.4 25.0 26.7 28.5 30.0 31.9 33.2 35.6 38.4
 280bar 4100PSI 8.5 12.8 13.1 15.2 17.2 19.1 20.9 22.9 24.8 26.3 28.1 30.0 31.8 33.5 34.9 37.5 40.8
 310bar 4500PSI 9.4 14.2 13.7 16.0 18.1 20.1 22.0 24.1 26.1 27.6 29.5 31.5 33.6 35.1 36.6 39.4 43.2
 340bar 5000PSI 10.3 15.6 14.4 16.8 19.0 21.0 23.0 25.3 27.3 28.9 30.9 33.0 35.4 36.7 38.3 41.3 45.6
 Acceptabi Lity Range(100bar)test ±4% ±3% ±2%

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Đối tác


Video

Chuyển đổi tiền tệ